صفحه اصلي > خبرها > کیت کیفیت پخت سویا با نام تجاری SOY-TEST (soy-ckek ایرانی): Iranian soy check with trademarke name of SOY-TEST

کیت کیفیت پخت سویا با نام تجاری SOY-TEST (soy-ckek ایرانی): Iranian soy check with trademarke name of SOY-TEST


23-06-1394, 16:45. نويسنده: admin
قابل توجه صنایع وابسته به سویا: شرکت اندیشاب دارنده محصول سوی چک با نام تجاری سوی تست است که در کمتر از 5 دقیقه شما را در جریان کیفیت پخت سویا قرار خواهد داد.

مصارف:1-کارخانه های روغنکشی سویا 2- کارخانه های تولید سویای انسانی 3- مراکز صنعتی تهیه خوراک دام و طیور از کنجاله سویا

SOY-Test رقیب سرسختی برای SOY-CHECK آمریکایی در میزان قیمت و حتی کیفیت است. شعار ما در رقابت محصولاتمان با مشابه خارجی بر پایه بیت زیر است:
همت اگر سلسله جنبان شود
مور تواند که سلیمان شودروش استفاده:
در عمل حدود 50 میلی لیتر از محلول SOY-Test را به 25 گرم از نمونه سویای الک شده (عبور داده شده از الک 20 مش یا 1 میلی متر) اضافه کرده و پس از 3 الی 5 دقیقه، سویا تغییر رنگ می دهد. اگر 25 درصد نمونه تغییر رنگ دهد (قرمز) یعنی کیفیت پخت مطلوب (تصاویر برای درک بهتر عملکرد کیت در پایین آمده است) می‌باشد.
اگر 75 درصد نمونه و یا بیشتر به رنگ قرمز متمایل به ارغوانی تبدیل شود یعنی سویا بسیار خام پخته شده است.
اگر تغییر رنگی مشاهده نشد (حتی بعد از گذشت 30 دقیقه) یعنی فرایند پخت سویا شدید بوده است.
اين محصول با استفاده از يك روش رنگ سنجي مي تواند مقدار كمي اوره آز را از طريق ميزان فعاليت آن نمایش دهد. از طريق ميزان و سطح رنگ پخش شده در نمونه ميزان و كفايت پخت سويا و بقاي مواد ضد تغذيه اي آن قابل شناسايي خواهد بود.
محصول ما یک سوم قیمت معرف SOY-check امریکاست و از نظر اقتصادی و کاربری بر همتای امریکایی خود برتری دارد و کار با آن ساده تر است

کیت کیفیت پخت سویا با نام تجاری  SOY-TEST (soy-ckek ایرانی): Iranian soy check with trademarke name of SOY-TESTبازگشت